Premi Federico Mayor zaragoza

Concurs de creació de vídeos

Salvem el Planeta!
Actuem ara, demà pot ser massa tard!

Actuem ara, ¡demà pot ser tard!

“Lliures … i responsables”. Així és com defineix l’article primer de la UNESCO a les persones educades. Per primera vegada en la història estem davant de processos potencialment irreversibles. A l’antropocè, garantir l’habitabilitat de la Terra i una vida digna a tots els éssers humans constitueix una responsabilitat essencial, perquè el fonament de tots els drets humans és la mateixa dignitat, sigui quin sigui el gènere, el color de pell, la creença, la ideologia, l’edat, … És temps de fer l’inajornable.

“Nosaltres, els pobles … hem resolt evitar a les generacions venidores l’horror de la guerra”. Així comença la Carta de les Nacions Unides. Que les generacions que arriben a un pas de la nostra no ens acusin de guardar silenci quan tan peremptòria és la nostra veu. Que mai puguin dir-nos: “Esperàvem la vostra veu … i no va arribar”. Per primera vegada en la història, els éssers humans poden expressar-se lliurement. El silenci pot arribar a ser delicte.

“Nosaltres, els pobles”, ja dona i home. Avui, per fi, amb la dona incorporada gradualment al procés de presa de decisions, ja és possible l’impossible somni d’emancipació de la humanitat. La nova pau s’originarà a l’espai “digital”. La inajornable transició des de la força a la paraula, des d’una cultura d’imposició, domini i violència a una cultura de trobada, diàleg, conciliació i pau tindrà lloc si les regnes de la governança mundial se situen en el multilateralisme democràtic i s’eliminen amb prestesa els grups plutocràtics (G-7, G-8, G-20) del neoliberalisme aclaparador.

Des de fa anys, alertes i alarmes científicament basades, desoïdes pel “gran domini” (militar, financer, energètic, mediàtic). Amb els Acords de París sobre el Canvi Climàtic i la Declaració “per transformar el món” de l’Agenda 2030, a la tardor de 2015, es va obrir un parèntesi d’esperança … que el President Trump -com és habitual amb el Partit Republicà dels Estats Units que és totalment advers al multilateralisme- ha enfosquit de nou.

És hora de grans clams presencials i en el ciberespai. Els joves i les dones, “pedra angular” de la nova era.

Federico Mayor Zaragoza
25 de setembre de 2019.